Công ty cổ phần thiết bị Công nghệ DIC

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 13 - 13 bis Kỳ Đồng, Lầu 9, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Nhà máy: 952 Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Lĩnh vực hoạt động:

Sản xuất các dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung Công nghệ Polymer