Bộ phận Đầu tư và Phát triển Dự án KCN DIC

- Địa chỉ: 13-13 Bis Kỳ Đồng, Lầu 9, P.9, Q.3, TP HCM

- Điện thoại: (08) 3931 6579 - 3931 0504 - 3931 1966

- Fax: (08) 3843 9279 - 3526 2089