Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC

Địa chỉ : Khu Chung Cư Xi Măng Hữu Nghị, Khu 3, P. Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : (0210) 6256.234

Fax : (0210) 6256.235

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.dic-intraco.vn

Mã số thuế : 0302979487 - 006

Số TK ngân hàng : 42310000158284

Tại Ngân hàng : BIDV Chi nhánh Phú Thọ - Phòng giao dịch Thùy Vân

Thông tin liên lạc:

Ông DƯƠNG CÔNG TUẤN: Đại diện chi nhánh

DĐ: 096.444.9393

DĐ: 096.733.9337Ông Trần Đang Khoa: Phó phụ trách về SX, công nghệ

DĐ: 096.461.7171