Chỉ tiêu chất lượng

TCVN 7024: 2002

CHEMICAL COMPOSITION

Thành phần hóa học

UNIT

Đơn vị

REQUIREMENTS

Yêu cầu kỹ thuật

Loss on ignition (Mất khi nung) % Max 1.0
Insoluble residue (Cặn không tan) % Max 0.75
SiO2 % 18 - 26
Al2O3 % 3 - 8
Fe2O3 % 2 - 5
CaO % 58 - 67
 MgO % Max 5.0
SO3 % -
K2O % -
Na2O % -
Total alkali (Na2O + 0.658 * K2O) % Max 1.0
Free lime (Canxi oxit tự do) % Max 1.5
Moisture (Độ ẩm) % Max 1.0
PHYSICAL PROPERTIES

Compressive strength (Cường độ nén)

+ 03 days (03 ngày)

+ 28 days (28 ngày)

 

N/mm²

N/mm²

 

Min 25

Min 50

Size

+ < 1 mm

+ < 25 mm and > 5 mm

 

%

%

 

Max 10

Min 50


Các chỉ tiêu kỹ thuật clinker của các nhà cung cấp: zipDOWNLOAD