Ngói màu cao cấp DIC-INTRACO nằm trong TOP30 Doanh nghiệp tiêu biểu có Sản phẩm Xuất sắc 2009

Bảng Xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu từ Vietnam Report, được sự cố vấn của nhóm chuyên gia trong và ngoài nước, đứng đầu là GS. John Quelch, Phó Hiệu trưởng Harvard Business School. VNR500 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập và tuân theo chuẩn mực quốc tế (dựa trên mô hình Fortune 500).

Năm 2009, Bảng Xếp hạng VNR500 được xây dựng dựa trên cở sở dữ liệu của Vietnam Report và kết quả nghiên cứu từ các số liệu điều tra mới nhất về hơn 10.000 Doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Thứ hạng Doanh nghiệp trong Bảng Xếp hạng được sắp xếp dựa trên tiêu chí doanh thu, bên cạnh các tiêu chí khác như: lợi nhuận, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng, số lao động …

Đặc biệt, trong năm 2009 này, Ban Tổ chức đã nhận được sự hợp tác tích cực từ các Doanh nghiệp trong việc hợp tác công bố thông tin tài chính và kiểm chứng dữ liệu điều tra. Đã có gần 5000 hồ sơ, tài liệu cũng như các báo cáo tài chính được các Doanh nghiệp chủ động gửi về cho Ban Tổ chức dùng làm tài liệu tham khảo khi xếp hạng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang tiến triển mạnh mẽ theo hướng minh bạch hóa và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các Doanh nghiệp lọt vào Bảng xếp hạng chỉ được biết thứ hạng của mình sau khi Ban Tổ chức công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Được xếp hạng trong VNR500 bởi nguyên tắc điều tra đánh giá độc lập của Ban Tổ chức, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC (DIC-INTRACO) có quyền tự hào khi chứng minh sự tồn tại vững vàng của mình trong “cơn bão” tài chính toàn cầu và đây Lần thứ 2 DIC-INTRACO có mặt trong Bảng xếp hạng, đánh dấu một bước tiến đáng kể của DIC-INTRACO trên con đường vươn ra hội nhập với kinh tế thế giới và cũng là thành tích rất đáng ghi nhận của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và DIC-INTRACO nói riêng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008.