Ký kết hợp đồng cung cấp than cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng

Ngày 28/03/2017, tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng gói thầu “Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (trực thuộc EVN)” giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với đại diện Nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC, Công ty PT.SUMBER GLOBAL ENERGY và Công ty Cổ phần Viên Lâm Hà Nội. Đây là gói thầu mà DIC và đối tác liên danh sẽ cung cấp khối lượng than là 922.450 tấn. Tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 1.100 tỷ đồng (≈ 47,8 triệu USD). Thời gian thực hiện là 16 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và tùy thuộc vào tiến độ chạy thử, nghiệm thu nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Với hợp đồng cung cấp than này, có thể nói đây là sự đột phá trong quá trình kinh doanh của DIC – Intraco trong năm 2017 và kỳ vọng sẽ mang lại nguồn lợi nhuận cao cho Công ty trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết Hợp đồng cung cấp than giữa DIC và Tập đoàn điện lực Việt Nam

1
3
2
4
5

6