Khu Công Nghiệp Xuân Thới Thượng và Khu Dân Cư

Đây là dự án dài hạn và mang tính chiến lược của DIC-Intraco, dự án nằm trên khu đất có vị trí thuận lợi về giao thông, thuộc quỹ đất đẹp trong tổng quỹ đất quy hoạch của Thành phố. Diện tích khu công nghiệp là 300ha, khu dân cư xen kẽ là 91ha, thời hạn thuê đất 50 năm với tiền thuê đất được trừ vào tiền bồi hoàn giải phóng mặt bằng.

Năm 2011, Ban dự án đã hoàn thành một số việc như sau:

- Nghiên cứu thị trường: hoàn thành việc nghiên cứu thị trường xác định mô hình Khu công nghiệp và khu dân cư trên nền tảng là Khu Đô thị - công nghiệp theo mô hình Business Park thế hệ thứ II. Từ đó đưa ra khuyến nghị phát triển cho quy hoạch và cho từng giai đoạn đầu tư.

- Về quy hoạch: Đơn vị tư vấn đã hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 cho toàn khu, đang chờ cơ quan chức năng phê duyệt.

- Công tác đo vẽ bản đồ địa hình: đã hoàn thành việc đo vẽ địa hình phục vụ quy hoạch và phê duyệt quy hoạch.

Kế hoạch 2012:

- Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 cho khu công nghiệp và đồ án 1/500 cho khu dân cư.

- Lập dự án nghiên cứu khả thi.

- Xin cấp phép đầu tư.

- Xin cấp giấy thành lập khu công nghiệp.

- Lập thủ tục xin giao đất và thành lập hội đồng bồi hoàn giải phóng mặt bằng.

- Đo địa hình chuẩn bị phục vụ công tác đền bù.

khu-cong-nghiep-xuan-thoi-thuong-va-khu-dan-cu