CT Cổ phần ĐT & TM DIC Đà Nẵng

dic-da-nang

- Địa chỉ: Lô E - Đường số 10 - KCN Hòa Khánh - Quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng

- Điện thoại: (0511) 373.6896 – (0511) 3739566 5098 - Fax: (0511) 373 6897

- Vị trí: Được xây dựng trên diện tích 10.000m2, nằm trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, trung tâm thành phố Đà Nẵng

- Sản lượng: 220.000m2/năm

Phục vụ chủ yếu cho khu vực: Các tỉnh miền Trung, Gia Lai – Kontum, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An

Số lượng Cán bộ quản lý - Công nhân  120 người

Thu nhập bình quân:

- Cán bộ quản lý: trên 6.000.000Đ/tháng.

- Công nhân: trên 2.700.000Đ/ tháng