CT Cổ phần ĐT & TM DIC Đà Lạt

- Địa chỉ: E10 - KCN Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: (063) 367 9292 – (063) 367 9293 Fax: (063) 367 9294

- Vị trí: Được đầu tư và xây dựng trên diện tích 10.000m2, nằm trong khu Công nghiệp Phú Hội –
Đức Trọng. Vị trí rất thuận lợi trong việc vận chuyển phân phối hàng về miền Đông Trung Bộ

- Sản lượng: Chính thức hoạt  động sản xuất vào trung tuần tháng 9/2008 nên việc sản xuất chưa
hết công suất, sản lượng 10.000m2/tháng.

- Phục vụ chủ yếu cho khu vực: Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắc, Nha Trang, Phan Rang

- Số lượng Cán bộ quản lý - Công nhân: 50 người

Thu nhập bình quân:

- Cán bộ quản lý: trên 4.000.000Đ/tháng

- Công nhân: trên 2.000.000Đ/ tháng